201 Ve Ho, Xuan La, Hanoi Vietnam

Phòng riêng tầng hai từ

( 4 đến tối đa 12 người )

Phòng riêng tầng ba

( lên đến 52 người )

Phòng riêng tầng ba

( lên đến 22 người – nhìn ra hồ )

Phòng riêng tầng ba

( lên đến 14 người – ở phía sau )

Buffet tầng 3

( từ 30 đến tối đa 80 người )