201 Ve Ho, Xuan La, Hanoi Vietnam
THƯỞNG THỨC

THƯỞNG THỨC

Những món ăn hấp dẫn chuẩn Ý

TẬN HƯỞNG

TẬN HƯỞNG

Các loại rượu hảo hạng và đa dạng

Menu

Extra

Side dishes

Sauces

Gelato

Aperitivi

Draft Beers

Beer Bottles 0,33

Soft Drinks

Water

Cocktails

Mocktails & Fresh Juices

Frappe` (made with gelato)

Caffé

Tea iced or hot